Missie

Kernwoord in mijn werk is verbinding. Als trainer en coach betekent dat de verbinden van mensen met hun doelen. Heb je het lef om op dit punt stil te gaan staan en jezelf wezenlijke vragen te stellen? Bijvoorbeeld vragen als: wil ik wat ik doe en doe ik wat ik wil? Gesprekken hierover kunnen zicht geven op je doelen, je invloedscirkel, stressfactoren en belemmerende overtuigingen bij jezelf. Mijn ervaring is dat mensen daarna effectiever gaan functioneren in hun werk en privéleven.

Daarna en daarnaast gaat het om verbinding tussen mensen. In teamwork, intervisie en trainingssessies faciliteer ik de communicatie. Soms is dat gericht op besluiten nemen en knopen doorhakken. Vaker gaat het om een vorm van dialoog waar mensen echt gehoord willen worden. Waar echt geluisterd wordt, wordt daarna ook weer echt gewerkt.

 

 

 

 

Ripen 11 9245 VG Nij Beets M 06 27 30 81 52 E info@rienvanderzeijden.nl W www.rienvanderzeijden.nl