Wat is ritueelbegeleiding?

Alles wat we doen heeft met rituelen te maken. Neem de wijze waarop je opstaat 's morgens. Hier gaat het echter om grote gebeurtenissen in je leven. Een ritueelbegeleider helpt je in het vinden van betekenisvolle handelingen. Misschien zoek je een sfeervolle omgeving, een passend symbool of muziek die jouw gevoel verklankt.

Rituelen zijn zo oud als de wereld. Met rituelen kunnen we het 'onbenoembare' beter raken dan met dogma's en analyses. Rituelen kunnen heel speels en onconventioneel zijn en helpen bij de 'rites de passage' in ons leven..

Als ritueelbegeleider met een theologische achtergrond en een loopbaan in het onderwijs kan ik goed verbinden. Ik zoek de verbinding tussen mensen, tussen verschillende tradities en vooral: tussen idee en vorm.

Water is zo'n oerelement in allerlei spritiuele tradities.

Leven komt uit water. Water geeft leven. Een ritueel

raakt ons op verschillende lagen: fysiek, emotioneel,

rationeel, spiritueel.

Ripen 11 9245 VG Nij Beets M 06 27 30 81 52 E info@rienvanderzeijden.nl W www.rienvanderzeijden.nl