De zomer van het eigen gelijk

Gepost op: 2014-08-17

Dit is de zomer van stellingen innemen. De zomer van de harde waarheid, van de ontmaskering, van de schokkende beelden, van afstand nemen en duidelijk maken waar je voor staat. De zomer van het eigen gelijk. We grossieren in bizarre complottheorieën die een ander dan weer gemist heeft omdat hij de verkeerde sites leest. Poetin is een boef, Hamas is gewetenloos en wij zijn een heel rustig en verstandig volk. De waarheid komt zomaar vanzelf onze kant oprollen.

De dialoog kwijnt in een vergeten hoekje. De dialoog lijkt wel een hobby van oudere vrijwilligers die weeklagen over het egoïsme en een steeds harder wordende samenleving. Ons begrip van de dialoog is veel te veel omgeven met softe beelden van lief zijn en luisteren naar elkaar. Ze heeft een tandeloze lievige uitstraling. Wat zou een goede dialoog kunnen veranderen aan de kortademigheid van onze communicatie?

1)   De dialoog gaat er vanuit dat de waarheid, als die al bestaat, complex is. Wij willen van nature reduceren. Hoe sneller we een theorie snappen, hoe meer deze kans maakt bij ons te scoren. Het liefst met kleine filmpjes, een paar overzichtelijke stellingen of iets wat je goed kunt onthouden. In de dialoog voeg je juist toe. Je zet naast elkaar. Je bevraagt. Degene die het moeilijk maakt met een afwijkend standpunt wordt als verrijking ervaren. Simpel bestaat niet.

2)   De dialoog gaat uit van een houding van niet-weten. Weten wordt in onze cultuur beloond, een duidelijke opinie geeft status. Niet weten wordt ontmoedigd. We leren op school niet ‘niet weten.’ In een dialoog leer je je eigen positie als kenner van de werkelijkheid echter relativeren. Je luisteren wordt  ontvankelijker, breder, je stelt je oordeel uit.

3)   De dialoog checkt!! Dialoog is persoonlijke communicatie. Ik weet altijd met wie ik praat. We kijken of jij het bent die dit zegt. Niet of je het hebt overgeschreven,  geknipt, gedeeld, gekopieerd. Voor Internet betekent het dat we niet alleen maar  kikken op inhoud en sterke beelden maar iets over onszelf meedelen.

Ik hoop dat deze zomer van simpele waarheden snel voorbijgaat. Dat we i.p.v. snelle antwoorden weer echte vragen gaan stellen. Een echte vraag creëert verwarring. De verwarring van de intimiteit. De echte vraag is niet geïnteresseerd in ego-strijd en correct gedrag. De echte vraag heeft geen strategie, is niet van te voren bedacht. Ze kent geen interviewers en geïnterviewden maar hangt boven de tafel als een peertje dat licht geeft. In die lichtcirkel buig je de koppen naar elkaar toe. Er is tijd. Stilte. Een echt mens vertelt een echt verhaal.

Rien van der Zeijden


Ripen 11 9245 VG Nij Beets M 06 27 30 81 52 E info@rienvanderzeijden.nl W www.rienvanderzeijden.nl