Het woord is vlees geworden

Gepost op: 2014-09-30

Het woord is vlees geworden. Het is een intrigerende zin uit het nieuwe testament, een zin die de tijd heeft doorstaan. Misschien intrigeert hij zo omdat we ervaren hoe het omgekeerde nu waar is: het woord is een leugen geworden. Woorden worden ontvleesd, ontdaan van hun eigenaar, geknipt en geplakt, in roulatie gebracht. Ze worden als een bombardement over ons heen gestort en voor alles valt weer wat te zeggen. Met woorden kun je alle kanten op. Je kunt er eindeloos mee manipuleren zolang we afstand scheppen tussen het woord en zijn eigenaar.

Het is heel wat anders als een woord voor je staat, je aankijkt. Het is anders als een woord wordt gestotterd, gesnikt, in een keel blijft steken. Als coach zal ik een verhaal dat af is, juist wantrouwen. Dat is een verteld verhaal dat zichzelf is gaan geloven. Het is gemodelleerd naar onze cultuur en voorzien van een inleiding, een slot en een conclusie. Het is onze taak om woorden weer terug te brengen naar zijn eigenaar, het woord vlees te laten worden.  

Maar ook in onze gewone gesprekken zou het woord weer vlees moeten worden. In een dialoog proberen we dichtbij-taal te gebruiken en niet zo’n grote woorden-broek aan te trekken. In de week van de dialoog, begin november, proberen we empathisch en verbindend met elkaar te spreken en de verbale bombardementen achterwege te laten. De meeste mensen ervaren dit als een enorme bevrijding.

Ooit durfde iemand te zeggen: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij werd er voor gekruisigd. Theologen hebben er theologie van gemaakt. Toch deed hij niets anders dan de taal heel dichtbij zichzelf brengen. Probeer het zelf maar eens. Je bent echt niet rijp voor de psychiater. Ik ben de weg. Ik geef richting. Via mij kom je ergens. Ik ben de waarheid. Ik heb niet een waarheid maar ik ben het. Ik woon in mijn eigen woorden en ben betrouwbaar. Ik ben het leven. Ik ben hier. Ik ben tijdelijk. Ik maak het niet mooier. Ook mijn gepruts mag je zien. Als we weg, waarheid en leven durven zijn in onze gesprekken worden onze woorden concreet en bezield. Misschien krijgen we dan wel die golf van empathie waar ik op hoop in deze tijd. 

Rien


Ripen 11 9245 VG Nij Beets M 06 27 30 81 52 E info@rienvanderzeijden.nl W www.rienvanderzeijden.nl