Wie is Rien?

Mijn naam is Rien van der Zeijden. Ik ben 58 jaar en leef met mijn vrouw Elly Hoogeveen op een groot erf in het buitengebied van Nij Beets.

Ik heb 25 jaar in het (ROC)onderwijs gewerkt als docent, manager en onderwijsbegeleider. Omdat ik mijn eigen doelen wilde nastreven en mijn eigen stijl wilde kiezen, heb ik in 2005 mijn vaste baan opgezegd en ben ik verder gegaan als zelfstandig coach, trainer en ritueelbegeleider. Ik ben opgeleid als docent (Nederlands) en heb daarna een academische studie Theologie en Religiestudies gedaan. Daarna volgde nog een opleiding Supervisie en een opleiding tot Ritueelbegeleider.

Waar draait het om in mijn werk? Het komt altijd weer uit op levensvragen. Wat beweegt je? Hoe behoud je je inspiratie? Wat zijn je bronnen? Hoe verzamel je voldoende moed om een verandering in jouw leven te bewerkstelligen? Daarbij heb ik de grote waarde van rituelen ontdekt. De rollen die ik daarbij aanneem zijn: Docent/Trainer, Supervisor, Organisator/Bedenker van rituelen en Schrijver. 

Wat kun je verwachten van me? Het begint altijd met luisteren. Dat kan ik. Daarnaast ben ik creatief. Ik schrijf en vertel verhalen en houd er van zorgvuldig te formuleren. In een groep heb ik oog voor processen die spelen, ik houd de hoofdlijn vast, kan binden en enthousiasmeren. Veel van dit komt samen in het voorbereiden en begeleiden van rituelen en ceremonies. 

Ripen 11 9245 VG Nij Beets M 06 27 30 81 52 E info@rienvanderzeijden.nl W www.rienvanderzeijden.nl