Afscheid

Een ritueelbegeleider bij afscheid begeleidt de ceremonie of de dienst bij de uitvaart. Ik ga met de familie in gesprek over hun wensen bij dit afscheid. Soms staat de kerkelijke traditie wat meer centraal, soms zoekt men een geheel eigen afscheid. Beide is mogelijk.

Over het algemeen zien we, zeker bij uitvaarten, dat de oude scheidslijnen allang niet meer gelden. De familie is levensbeschouwelijk heel divers geworden en het is belangrijk dat er verbinding wordt gemaakt.  In die verscheidenheid aan persoonlijke geloofsuitingen en belevingen voel ik me thuis. Ik stel daarbij de persoon van de overledene centraal. Hoe zien de nabestaanden hem of haar? Welke betekenis had hij of zij? Een persoonlijk symbool kan helpen om afscheid van het lichaam te nemen en op een andere manier verder te gaan. De uitvaart is het begin van een vaak onderschatte rouwverwerking.

Doe het zelf!

Ik functioneer goed bij families die veel zelf willen doen. Dat is een nieuwe ontwikkeling. Sommigen willen juist niet dat de uitvaartonderneming 'alles uit handen neemt'. Zij willen voor het sterven hierover nadenken en de uitvaart in eigen beheer houden. Sommige familieleden maken zelf de kist of kiezen voor een lijkwade, anderen willen een ceremonie in de eigen tuin. In de praktijk kun je 95% zelf regelen. Steeds vaker ervaren mensen dat 'alles een ritueel is' in de dagen rond het sterven.

 

De gestorvene

Zeven maal om de aarde te gaan

Als het zou moeten op handen en voeten;

Zeven maal om die ene te groeten

die daar lachend te wachten zou staan.

Zeven maal om de aarde te gaan.

 

Zeven maal over de zeeën te gaan,

schraal in de kleren, wat zou het me deren,

kon uit de dood ik die ene doen keren.

Zeven maal over de zeeën te gaan.

Zeven maal, om met z'n tweeën te staan.

Ida Gerhardt

Ripen 11 9245 VG Nij Beets M 06 27 30 81 52 E info@rienvanderzeijden.nl W www.rienvanderzeijden.nl