Tuin der ontmoeting

Er is heel veel aanbod in coachingsland. In de loop van mijn eigen praktijk heb ik geleerd allerlei methoden 'op de plank te laten'. Als ik al een methode heb, zou ik deze 'de tuin der ontmoeting' willen noemen.

Van tuinieren heb ik veel geleerd. Soms is het een tuin der moeite en moet ik snoeien, soms is het een tuin der wijsheid die me leert dingen te laten zijn of te werken met wat er is. Dan is het weer een dwaaltuin en blijkt de weg naar het doel zelden een rechte te zijn.

In 'een dagdeel met Rien' nodig ik je van te voren uit een vraag te stellen en mij deze toe te sturen. BIj aankomst drinken we koffie/thee en exploreren we samen de vraag. Het 'programma' is open. We maken een wandeling, kijken naar kunst. Je loopt een labyrint, wordt alleen gelaten op een stille plek, schrijft je associaties op etc.. Tuin en beweging brengen soms onverwachte elementen in het gesprek. Je gunt jezelf een aandachtsvolle ruimte waarin onverwachte dingen met je vraag gebeuren.

Daarna maken we de balans op. Soms is een eenmalige ontmoeting voldoende om zelf verder te kunnen. Soms is het een goed beginpunt voor een training, supervisie of ander vervolg.

De wind is het al begonnen 
je profiel te slijpen, je haar te fronsen
je ogen donker aan te blazen
de wind is het al begonnen
het papier om mij los te maken
mij uit te pakken, om te woelen.
Er is iets groots, iets wilds en rustigs gaande
in ons, aan de kant van het water staande
als stemvorken staan onze hoge benen
en zoemen op de zoemende grond,
het is te horen als we even
stilstaan, luistrend, mond op mond.
Vasalis
Uit: De oude kustlijn, p. 5.

Ripen 11 9245 VG Nij Beets M 06 27 30 81 52 E info@rienvanderzeijden.nl W www.rienvanderzeijden.nl