Huwelijk

Veel mensen zoeken een eigen ritueel op een bijzonder locatie. Je kunt dit combineren met het wettelijk huwelijk door mij eenmalig als Buitengewoon Ambtenaar voor de Burgerlijke Stand (de zg BABS) in te huren. Per gemeente verschillen hiervoor de regelingen. Je kunt ook het wettelijk huwelijk kort ‘aan het loket’ doen en met mij de eigenlijke ceremonie doorspreken. Ik verdiep mij in jullie persoonlijke geschiedenis en motieven om met jullie te komen tot een viering met betekenisvolle rituelen.

 

K Gibran:

 

 

Maar laten er tussenruimten zijn in je samen-zijn
Laten de winden des hemels tussen je dansen
Heb elkaar lief, maar maakt van de liefde geen band:
laat ze veeleer zijn een golvende zee tussen de kusten van je zielen.
..
 

Ripen 11 9245 VG Nij Beets M 06 27 30 81 52 E info@rienvanderzeijden.nl W www.rienvanderzeijden.nl