RITUELEN

Ceremonies

Een aantal jaren geleden ben ik begonnen als ritueelbegeleider: het begeleiden van ceremonies bij uitvaart, huwelijk en gedachtenisbijeenkomsten. Hoewel dit fantastisch is om te doen, ben ik in de loop der tijd ‘ritueelbegeleiding’ anders gaan invullen. Ik wil rituelen verbinden met begeleiding en ontwikkeling. Mijn ervaring is dat er dan meer van jezelf meedoet. Het ‘onbenoembare’ krijgt een kans. Rituelen zijn zo oud als de wereld. Soms zijn ze met oude tradities verbonden maar ze ontstaan ook heel speels en onconventioneel. Het kan gaan om betekenisvolle handelingen bij een rites de passage in je leven maar ook om een sfeervolle omgeving, muziek, een passend symbool.

Labyrint

Achterin mijn tuin heb ik een labyrint gemaakt. Het labyrint is beeld van de levensweg met zijn verschillende etappes en wendingen. Soms ben je dicht bij het centrum, soms raak je daar weer vanaf. Het lopen van een labyrint is een fysieke en verstillende manier om over jouw centrum na te denken. Wat hoort bij jou?  Waar valt niet over te onderhandelen? Je kunt het labyrint in je eentje lopen en de tuin als stilteplek gebruiken. Je kunt het ook combineren met een coachingsgesprek of deelnemen aan een groepsactiviteit die ik regelmatig organiseer.

Voorbeelden

Ik noem een paar voorbeelden uit mijn eigen praktijk van werken met rituelen en symbolen:

  • In een lezing over het labyrint leg ik een bamboelabyrint op de vloer: lezing en ritueel vloeien in elkaar over.
  • Tuin Aller Zielen is een bijzonder gedenkmoment in mijn tuin rond Allerzielen. Onder een heldere sterrenhemel klinken de namen van dierbaren door de nacht.
  • Bij diverse uitvaarten wist ik een verbindend symbool rondom de overledene te vinden waarmee familieleden met hele verschillende achtergronden elkaar even vonden.
  • Vaak gebruikte ik muziekstukken en songs (Soundtrack of your life) om gevoelens weer beschikbaar te krijgen.
 • Bij de Stichting Nabestaanden bij Zelfdoding deed ik een ritueel om oude boosheid en schuldgevoel los te maken van de rouw om de overledene.

Lezingen

In verschillende lezingen probeer ik te inspireren en in gesprek te gaan met het publiek:

   • De oude wijsheid van het labyrint (over leven vanuit je centrum)
   • Scheppingsverhalen (over creativiteit)
   • Rituelen (waarom woorden niet genoeg zijn…)
   • Toen de liefde nog vrij was (n.a.v. mijn nieuwste roman)
   • Schoon en diep luisteren (over de dialoog)
  • Ze zeggen dat het over gaat (over rouw en verlies)