SCHRIJVEN

Ik schrijf romans, verhalen en gedichten. Op deze pagina houd ik je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

 

Debuutroman: VERDWIJNING

Het dorp Veenhaven wordt verdeeld vanwege plannen om het oude turfkanaal te heropenen. Voorstanders wijzen op de economische voorspoed waar het dorp om zit te springen, tegenstanders vinden dat het juist als stiltegebied onbetaalbaar is. Maar in het water en het veen blijken zich geheimen te bevinden, die dateren uit de tijd dat zich rond het kanaal een leefgemeenschap had gevormd. Een soort commune, met idealen en een zelfbenoemde leider. De hoofdpersonen uit die tijd krijgen op heel verrassende wijze opnieuw met elkaar te maken. En dan worden er hele diepe wonden opnieuw opengereten.

Vervolg: TOEN DE LIEFDE NOG VRIJ WAS

Al in zijn vroege jeugd wordt de gevoelige en kunstzinnige Gerben door zijn vrijgevochten opa Toon geïnspireerd om geen genoegen te nemen met de dingen zoals die nu eenmaal zijn. Hij bouwt zijn eigen wereldje en op een vroege lenteochtend laat hij alle zekerheden achter zich door op reis te gaan. Het zijn de jaren zeventig. Gerben voelt de nieuwe vrijheid in zich opborrelen. Dan blijkt de reis hem ongemerkt in de voetsporen van zijn opa te brengen. Gaandeweg openen zich nieuwe verhalen over zijn opa. Wat heeft deze bijzondere en te vroeg overleden man hem alsnog te zeggen? Welke initiaties begeleiden Gerben op de drempel van volwassenheid?

Nu ik de ‘pensioengerechtigde leeftijd’ heb bereikt, heb ik in kleine groepjes en individuele gesprekken afscheid genomen van mensen die iets hebben betekend in mijn loopbaan. Ik gaf ze dit boekje ‘Als leegte ruimte wordt’. Gedichten en mijmeringen van mijzelf die mij misschien grip laten krijgen op mijn verlangen:

Iets in mij zoekt, duwt en wrikt
alsof
door lagen van angst ego en socialisatie
een ander bestaan zich meldt
een laatste roep
bekneld verlangen
dat haar naam niet kent
een signaal
uit de ruimte
van omgevallen zelfbeelden
voorzichtig nu
de stenen verwijderen

LEARN MORE
 

Bloggen

Regelmatig publiceer ik een blog op deze site over onderwerpen die mij na aan het hart liggen. GA NAAR BLOG